Matematyka
ClaireNeya
2017-06-23 12:34:37
[SIÓDMA KLASA]Z cyfr 2,3,5 Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? A. Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste. B. Wszystkie liczby utworzone przez Anie są mniejsze od 530. C. Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5. D. Wśród liczby utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3.
Odpowiedź
symcio
2017-06-23 14:24:25

A) Liczba jest nieparzysta gdy jej cyfra jedności to 1,3,5,7 lub 9. Zauważmy, że z tych 3 cyfr można utworzyć liczbę 352, która jest parzysta. Jest to zatem zdanie fałszywe. B) To zdanie również jest fałszywe. Gdy utworzymy liczbę 532 zauważymy , że jest ona większa od 530. C) To zdanie jest prawdziwe. Liczba dzieli się przez 5 , gdy jej cyfra jedności to 0 lub 5. W tym przypadku możemy utworzyć 2 takie liczby: 235 i 325. D) Liczba jest podzielna przez 3 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jeżeli tworzymy liczbę ,w której nie powtarzają się cyfry, to suma ta będzie zawsze taka sama i wyniesie ona w tym przypadku 10. Liczba ta nie dzieli sie przez 3, więc zdanie jest fałszywe.

heyyy
2017-06-23 14:25:40

A)   Wszystkie liczby utworzone przez Anię są nieparzyste. Nie prawda, bo w cyfrze  235 znajduje się liczba parzysta. B) Wszystkie liczby utworzone przez Anię są mniejsze od 530. –Nie prawda ,bo  można utworzyć cyfrę  532, a więc liczbę większą od 530. C) Dwie liczby utworzone przez Anię są podzielne przez 5. Tak prawda  ponieważ można  utworzyć   cyfry  235  , 325  które są podzielne przez 5 . D) Wśród liczb utworzonych przez Anię są liczby podzielne przez 3. 2+5+3=10 -Nie bo suma cyfr  równa się 10 , więc nie dzieli się przez 3 Odpowiedź C

Dodaj swoją odpowiedź