Matematyka
nikolka22
2017-06-23 12:00:27
[SIÓDMA KLASA]Podane numery PESEL zapisano z błędem. Wyjaśnij, dlaczego są one błędne. I. 98172350063 II. 62043101021 III. 05393018216 IV. 65022915079 V. 09233234525
Odpowiedź
yolek13
2017-06-23 12:47:55

I. 98172350063----nie ma 17 miesięcy II. 62043101021---kwiecień ma 30 dni III. 05393018216--  po 2000 r do liczby miesięcy dodajemy 20, więc 29 IV. 65022915079---lata przestępne są z numerami parzystymi V. 09233234525---marzec ma 31 dni

tadziu
2017-06-23 12:49:10

I. 98172350063: trzecia cyfra PESELU jest błędna. [3-4] cyfra musi być z przedziału 01-12 dla osób urodzonych przed 2000 rokiem lub 21-32 dla osób urodzonych po 2000 r. II. 62043101021: błędna 5-6 cyfra PESELU. Osoba ta urodziła się w kwietniu, który nie ma 31 dni. III. 05393018216: błędna 3-4 cyfra PESELU. Liczba 39 nie jest możliwa do osiągnięcia przy stosowanym algorytmie. IV. 65022915079: rok 1965 nie był rokiem przystępnym. V. 09233234525: miesiąc marzec nie ma 32 dni

Dodaj swoją odpowiedź