Matematyka
izzychad90
2017-06-23 11:33:07
[SIÓDMA KLASA]Oblicz: a) 1,5*1_2/3, b) 2,6:2_2/5, c) 4_1/6*2,1, d) 2_3/4:1_5/6, e) 6/7*4,9, f) 5_ ¼ : 1_4/5, g) 2,5* 1_1/4, h) 2 _ 1/3 : 3_1/9
Odpowiedź
DemondrasD
2017-06-23 12:13:39

a) 1,5*1_2/3 = (zamieniam na ułamki zwykłe, w drugą stronę się nie da, bo liczba 3 jest nierozszerzalna do 10, 100…) = 15/10 *1_2/3 = (wciągam całości, przy mnożeniu oba ułamki nie mogą być liczbami mieszanymi) = 15/10 * 5/3 (skracam na krzyż) = 5/2 *1/1 = 5/2 b) 2,6:2_2/5 = (zamieniam oba ułamki na ułamki dziesiętne) = 2,6: 2_ 4/10 = 2,6:2,4 = (należy przesunąć przecinek w obu ułamkach) 26:24 = (odpowiedź zapisuję w ułamku zwykłym) 26/24 = 13/12 = 1_ 1/12 c) 4_1/6*2,1 = (zamieniam ułamki na ułamki zwykłe) 4_1/6 * 21/10 = 25/6 * 21/10 = (skracamy ułamki) 5/2 * 7/2 = 35/4 = 8_ ¾ = 8,75 d) 2_3/4:1_5/6 = (wciągamy całości) 11/4 : 11/6 = (dzielenie to mnożenie przez odwrotność ułamka) 11/4 * 6/11 = (skracamy na krzyż) ½ * 3/1 = 3/2 = 1_ ½ = 1,5 e) 6/7*4,9 = (zamieniam ułamki na ułamki zwykłe) 6/7 * 49/10 = (skracamy na krzyż) 3/1 * 7/5 = 21/5 = 4_ 1/5 = 4,2 f) 5_ ¼ : 1_4/5 = (wciągam całości) 21/4 : 9/5 =  (dzielenie to mnożenie przez odwrotność ułamka) 21/4 * 5/9 = (skracamy na krzyż) 7/4 * 5/3 = 35/12 = 2_ 11/12 g) 2,5* 1_1/4 = (zamieniamy oba ułamki na ułamki dziesiętne) 2,5 * 1_25/100 = 2,5*1,25 = 3,125 h) 2 _ 1/3 : 3_1/9 = (wciągam  całości) 7/3 : 28/9 = (dzielenie to mnożenie przez odwrotność ułamka) 7/3* 9/28 = (skracam na krzyż) 1/1 * ¾ = ¾ = 0,75

Sandrax95
2017-06-23 12:14:54

a) 1,5*1_2/3=15/10* 5/3=5/2=2 1/2 b) 2,6:2_2/5=26/10:12/5=26/10*5/12=13/12=1 1/12 c) 4_1/6*2,1=25/6*21/10=35/6=5 5/6 d) 2_3/4:1_5/6=11/4:11/6=11/4*6/11=3/2=1 1/2 e) 6/7*4,9=6/7*49/10=21/5=4 1/5 f) 5_ ¼ : 1_4/5=21/4 :9/5=21/4*5/9=35/12=2 11/12 g) 2,5* 1_1/4=25/10*5/4=25/8=3 1/8 h) 2 _ 1/3 : 3_1/9 =7/3: 28/9=7/3*9/28=3/4

Dodaj swoją odpowiedź