Chemia
mily2424
2017-06-23 10:17:57
Wiedząc że wartości pH punktu izoelektrycznego (pI) wynoszą odpowiednio dla albuminy 4,8 zaś globuliny 4,1 można przewidziec że w roztworze zasadowym rozdział białek surowicy krwi będzie polegał na wędrówce: A. globulin do katody, albumin do anody B. globulin do anody, albumin do katody C. globulin i albumin do anody, przy czym szybkośc ich ruchu będzie zróżnicowana D. globulin i albumin do katody, przy czym szybkośc ich ruchu będzie zróżnicowana Uzasadnij czemu
Odpowiedź
piotr62
2017-06-23 12:52:02

Odpowiedź C (będą wędrować do anody, gdyż anoda ma ładunek dodatki, a powyższe białka mają charakter zasadowy)

Dodaj swoją odpowiedź