Geografia
mannti23
2017-06-23 09:43:47
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, jak odczytujemy skalę mapy.
Odpowiedź
GADŻET
2017-06-23 11:28:44

Skala mapy mówi nam, ile razy rzeczywista odległość została pomniejszona. Przykładowo, jeśli spojrzymy na skalę liczbową 1:100 000, to wiemy, że odległość w terenie 1 została pomniejszona 100 000 razy, czyli jeśli na mapie mamy odcinek o długości 1 cm, to w terenie jest to 100 000 cm, czyli 1 km. Przy skali mianowanej, np. 1 cm - 1 km, podobnie - 1 cm na mapie odpowiada 1 km w terenie. Tak samo z podziałką liniową, gdzie widzimy, jaki odcinek na mapie odpowiada danej odległości w terenie.

Dodaj swoją odpowiedź