Geografia
jadzia512
2017-06-23 08:35:27
[SIÓDMA KLASA] Wymień cechy równoleżników.
Odpowiedź
deska15084
2017-06-23 15:09:03

Cechy równoleżników: - różnią się długością - mają kształt okręgów zmniejszających się im dalej od równika - przecinają się z południkami pod kątem prostym - jest ich nieskończenie wiele

Dodaj swoją odpowiedź