Geografia
adio
2017-06-23 08:28:37
[SIÓDMA KLASA] Na zadanie domowe mam napisać: Jak dzielimy mapy ze względu na treść? Omów i podaj przykłady.
Odpowiedź
iwa1971
2017-06-23 14:12:24

Ze względu na treść mapy dzielimy na: a. ogólnogeograficzne b. tematyczne   Mapy ogólnogeograficzne przedstawiają w ogólny sposób środowisko geograficzne danej krainy, państwa czy kontynentu. Przedstawia się na nich ukształtowanie powierzchni, rzeki i jeziora, granice państwa, miejscowości, drogi. Przykładem może być mapa fizyczna Polski. Mapy tematyczne prezentują jedno lub kilka zjawisk. Przykładowo może to być mapa glebowa czy mapa klimatyczna. Do map tematycznych należą także mapy turystyczne z charakterystyką rzeźby terenu i obiektami turystycznymi oraz mapy samochodowe np. z informacją o płatnej autostradzie czy stacjach benzynowych. Przykładem mapy tematycznej jest mapa samochodowa Niemiec.

Dodaj swoją odpowiedź