Geografia
Sakura12
2017-06-23 08:01:17
[SIÓDMA KLASA] Dopasuj termin do jego opisu. Jeden opis nie pasuje do niczego. A. Mapy samochodowe B. Mapy turystyczne C. Mapy ogólnogeograficzne D. Mapy tematyczne 1. Prezentują jedno lub kilka zjawisk. 2. Prezentują wyłącznie zjawiska geograficzne. 3. Przedstawiają w ogólny sposób środowisko geograficzne danej krainy, państwa czy kontynentu. 4. Zawierają dodatkowe informacje przydatne kierowcom, np. informacje dotyczące numerów dróg lub ich klasy. 5. Przedstawiają ogólną charakterystykę rzeźby terenu i wiele innych treści, które są przydatne turystom.
Odpowiedź
magdalena21201
2017-06-23 14:45:00

A. Mapy samochodowe - 4. Zawierają dodatkowe informacje przydatne kierowcom, np. informacje dotyczące numerów dróg lub ich klasy. B. Mapy turystyczne - 5. Przedstawiają ogólną charakterystykę rzeźby terenu i wiele innych treści, które są przydatne turystom. C. Mapy ogólnogeograficzne - 3. Przedstawiają w ogólny sposób środowisko geograficzne danej krainy, państwa czy kontynentu. D. Mapy tematyczne - 1. Prezentują jedno lub kilka zjawisk.

reggaewomen
2017-06-23 14:46:15

A. Mapy samochodowe -4 B. Mapy turystyczne-5 C. Mapy ogólnogeograficzne-3 D. Mapy tematyczne-1

Dodaj swoją odpowiedź