Geografia
Kaaaziutx33
2017-06-23 06:52:57
[SIÓDMA KLASA] Które miejsce położone jest dalej na północ? A. 48°52′N 2°21′E czy 37°46′N 122°26′W B. 52°22′N 4°54′E czy 37°58′N 23°43′E C. 13°45′N 100°31′E czy 41°24′N 2°10′E
Odpowiedź
dominiator
2017-06-23 10:22:32

A. 48°52′N 2°21′E B. 52°22′N 4°54′E C. 41°24′N 2°10′E

ciosa
2017-06-23 10:23:47

A. 48°52′N 2°21′E B. 52°22′N 4°54′E C. 41°24′N 2°10′E

Dodaj swoją odpowiedź