Fizyka
szymek6786
2017-06-23 06:18:47
1.Przykłady ruchu opóźnionego i przyśpieszonego. 2.Jednostki w jakich wyrażamy drogę,czas,prędkosć,przyspieszenie oraz wzory do obliczania tych wielkości w ruchu jednostajnym i jednostajnie przyśpieszonym.
Odpowiedź
diagnoza
2017-06-23 10:25:28

1. Ruch jednostajnie opóźniony możemy zaobserwować, kiedy wprawione w ruch ciało powoli zwalnia i się zatrzymuje. Piłka tocząca się po trawie boiska się zatrzymuje. Po naciśnięciu przez kierowcę pedału hamulca samochód zwalnia . Ruch jednostajnie przyspieszony można zobaczyć, gdy stający nieruchomo samochód zaczyna jechać stopniowo zwiększając swoją prędkość 2. Drogę ( s ) wyrażamy w metrach Prędkość ( V ) w [latex] frac{m}{s} [/latex] lub [latex] frac{km}{h} [/latex] Czas ( t ) wyrażamy w sekundach Przyspieszenie w [latex] frac{m}{s^{2}} [/latex] Wzory: ruch jednostajny [latex]v= frac{s}{t} [/latex] [latex]s=vt[/latex] [latex]t= frac{s}{v} [/latex] ruch jednostajnie przyspieszony a=Δv/Δt [latex]s= frac{at^{2} }{2} [/latex] Jeżeli prędkość początkowa wynosi zero to V=at s-droga (m)  t-czas (s)  V-prędkość (m/s) a-przyspieszenie ΔV-zmiana prędkości Δt-przedział czasu, w którym zmieniła się prędkość

Dodaj swoją odpowiedź