Matematyka
Lusiaaaa
2017-06-23 06:05:07
Rozwiąż nierówność : 2x^2+x-6 jest mniejsze lub równe 0
Odpowiedź
Borocha
2017-06-23 08:54:52

2x²+x-6 ≤ 0 Δ=49 x₁=(-1-7)/4 = -2 x₂=(-1+7)/4 =1,5 x∈<-2;1,5>

Dodaj swoją odpowiedź