Historia
michalina190798xD
2017-06-23 05:30:57
[SIÓDMA KLASA] Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wymień czynniki decydująceo wyborze stolicy Austrii jako miejsca obrad kongresu, który miał uporządkowaćsytuację w Europie po rządach Napoleona.Stolica państwa Habsburgów była znakomitym miejscem na zebranie przedstawicieliświata. Geograficznie i kulturowo Wiedeń stanowił serce Europy. Aż do lipca 1806 rokubył też centrum Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, [...] którezostało zlikwidowane przez Napoleona. [...] Cesarski majestat i przepych jednak nieprzygasły w najmniejszym stopniu. [...] Wiedeń [...] miał arystokratyczny sznyt , jakiego1brakowało wielu innym miastom, na przykład Londynowi, inne zaś, jak Paryż, straciłygo od czasu rewolucji. [...] Dwukrotnie Wiedeń był zdobywany i okupowany przezNapoleona. [...] Po każdej porażce [...] Napoleon narzucał Austriakom upokarzającewarunki, żądając olbrzymich opłat w walucie i pokaźnych terytoriów.1 Sznyt – charakterystyczny wygląd lub sposób bycia uznawany za właściwy w określonym środowisku.
Odpowiedź
malowana00
2017-06-23 09:06:52

Czynniki decydujące o wyborze Wiednia jako miejsca obrad kongresu: - Wiedeń jako serce Europy – kulturowe i geograficzne, - piękne, zadbane i dostojne miasto - Wiedeń był centrum Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, które zostało zlikwidowane przez Napoleona

Dodaj swoją odpowiedź