Historia
NaZawszeRazem
2017-06-23 04:22:37
[SIÓDMA KLASA] Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenia. Napisz, jakie zachowania reprezentantów i przywódców państw uczestniczących w obradach kongresu wiedeńskiego krytykuje autor karykatury.
Odpowiedź
ines2
2017-06-23 06:42:06

Autor karykatury krytykuje fakt, że główni monarchowie (trzej trzymający się za ręce - Franciszek II Habsburg, Aleksander I Romanow, Fryderyk Wilhelm III) są jak marionetki, za sznurki których pociągają inne osoby. Z kolei cały kongres widzi jako bal marionetek. Władcy raczą się zabawą, podczas gdy wszelkie ustalenia podejmują inne postaci (jak np. ministrowie spraw zagranicznych, najważniejszy – Klemens von Metternich).

Dodaj swoją odpowiedź