Matematyka
oliwencja
2017-06-21 18:26:58
Cechy podzielności liczb: 2,3,4,5,9,10,100
Odpowiedź
gres012
2017-06-21 19:10:59

Liczba dzieli się przez 2, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Liczba dzieli się przez 5, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Liczba dzieli się przez 10, jeżeli jej ostatnią cyfrą jest 0. Liczba dzieli się przez 100, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry to 00. Liczba dzieli się przez 4, jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Liczba dzieli się przez 3, jeżeli suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3. Liczba dzieli się przez 9, jeżeli suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

Dodaj swoją odpowiedź