Historia
Konto usunięte
2017-06-23 03:34:47
[SIÓDMA KLASA] Scharakteryzuj ideologie, które ukształtowały się w I połowie XIX wieku.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-23 07:36:02

LIBERALIZM: ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność. Uznaje równość wszystkich ludzi, prawo do posiadania własności i swobodnego dysponowania nią oraz nieograniczoną wolność gospodarczą. Przedstawiciele: Adam Smith, . KOMUNIZM: ideologia odrzucająca kapitalistyczny porządek polityczny, społeczny i gospodarczy na rzecz bezklasowego społeczeństwa oraz wspólnej własności fabryk i warsztatów. Zwolennicy tych poglądów postulowali konieczność wywołania rewolucji, w wyniku której władzę mieli przejąć robotnicy. Przedstawiciele: Karol Marks, Fryderyk Engels. KONSERWATYZM: ideologia, która odwoływała się do poszanowania tradycji i zasad moralnych, a za strażnika ładu i porządku społecznego, politycznego i gospodarczego uważała państwo. Zwolennicy tego ruchu krytykowali hasła równości społecznej i demokratyzacji. Przedstawiciele: Edmund Burke, Alexis de Tocqueville. SOCJALIZM: zwolennicy tej ideologii dążyli do realizacji haseł sprawiedliwości społecznej, głosili konieczność poprawy warunków życia robotników, dostęp do podstawowej opieki medycznej i oświaty. Swoje postulaty chcieli realizować drogą stopniowych i pokojowych reform. Przedstawiciele: Robert Owen, Charles Fourier, Henri de Saint Simon.

Dodaj swoją odpowiedź