Historia
jolam12
2017-06-23 03:27:57
[SIÓDMA KLASA] Krótko wyjaśnij pojęcia: plebs, proletariat, burżuazja.
Odpowiedź
2484
2017-06-23 06:00:34

Plebs to określenie ludzi niewykształconych, biednych, którzy nie interesują się kulturą. Proletariat to nowa warstwa społeczna, która powstała wskutek rewolucji przemysłowej; byli to najubożsi robotnicy. Burżuazja to jedna z warstw społecznych, bogacące się mieszczaństwo, którego znaczenie wzrosło w czasie rewolucji przemysłowej.

Dodaj swoją odpowiedź