Historia
kubex1221
2017-06-23 03:21:07
[SIÓDMA KLASA] Scharakteryzuj przebieg Wiosny Ludów.
Odpowiedź
guga1
2017-06-23 09:39:50

Francja - 22 lutego 1848 – masowa demonstracja antyrządowa, walki uliczne – początek rewolucji lutowej - abdykacja króla Ludwika Filipa - władza w rękach Rządu Tymczasowego, który 25 lutego ogłasza Francję republiką - czerwiec 1848 – powstanie robotników w Paryżu, krwawo stłumione przez wojsko - uchwalenie konstytucji grudzień 1848 – pierwszym prezydentem republiki zostaje Ludwik Napoleon Bonaparte Państwa niemieckie: Prusy - marzec 1848 – rewolucja w Berlinie – król Fryderyk Wilhelm IV składa wiele obietnic, z których szybko się wycofuje, otacza Berlin wojskami i zmusza rewolucjonistów do ustąpienia; uchwala konstytucję; na jej mocy wprowadzono podstawowe prawa obywatelskie inne państwa niemieckie: poszczególni władcy godzili się na ustępstwa wobec rewolucjonistów. Jednak po upadku rewolucji w Prusach zwracano się o pomoc do pruskiego króla, którego armia tłumiła opór poddanych Austria: - 13 marca 1848 – bunt studentów i robotników; żądania reform oraz odsunięcia od władzy Klemensa von Metternicha - cesarz Ferdynand odwołuje Metternicha, powołuje nowy rząd, nadaje konstytucję, na jej mocy wprowadzono trójpodział władzy i podstawowe wolności - lipiec 1848 – parlament decyduje o uwłaszczeniu chłopów - wrzesień 1848 – władze wycofują się z reform, wybucha powstanie w Wiedniu, miasto zdobywają wojska rządowe - grudzień 1848 – na tronie zasiada Franciszek Józef I: rozwiązuje parlament, zmienia konstytucję – władca ma mieć decydujący wpływ na rządy w państwie - powstanie na Węgrzech – powołanie własnego parlamentu i niezależnego od Austrii rządu, na czele którego stanął Lajos Kossuth; po walkach Austriacy zajmują Budę; Franciszek Józef likwiduje odrębność Węgier – wówczas Węgrzy zdetronizowali cesarza i ogłosili niepodległość. Rząd austriacki prosi o wsparcie Rosję; wojska rosyjskie krwawo tłumią powstanie węgierskie. Państwa włoskie: - marzec 1848 – wystąpienia w północnych Włoszech, Włosi ogłaszają powstanie republiki, której głową ma zostać władca Sardynii Karol Albert - rok później wojska austriackie z powrotem zajmują tereny republiki włoskiej - w trakcie rewolucji zostaje zlikwidowane Państwo Kościelne, papież Pius IX wygnany; szybko jednak uzyskuje pomoc Francji i wszystko wraca do starego porządku.

Dodaj swoją odpowiedź