Historia
skokara21
2017-06-23 03:00:37
[SIÓDMA KLASA] Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych. Przemiany gospodarcze na wsi angielskiej zapoczątkowane w XVI w. skutecznie hamowały napływ siły roboczej do miast. P F Zmiany wywołane upowszechnieniem maszyny parowej zapoczątkowały rewolucję przemysłową. P F Proces industrializacji polegał na przekształcaniu się fabryk w manufaktury. P F Wynalezienie sposobu wytopu żelaza z wykorzystaniem koksu przyczyniło się do szybkiego rozwoju górnictwa. P F
Odpowiedź
nick12
2017-06-23 05:22:08

Przemiany gospodarcze na wsi angielskiej zapoczątkowane w XVI w. skutecznie hamowały napływ siły roboczej do miast. F (było wręcz odwrotnie) Zmiany wywołane upowszechnieniem maszyny parowej zapoczątkowały rewolucję przemysłową. P Proces industrializacji polegał na przekształcaniu się fabryk w manufaktury. F (manufaktur w fabryki, które wykorzystywały pracę ludzi i maszyn) Wynalezienie sposobu wytopu żelaza z wykorzystaniem koksu przyczyniło się do szybkiego rozwoju górnictwa. P

Dodaj swoją odpowiedź