Historia
piechuurekxd
2017-06-23 02:53:47
[SIÓDMA KLASA] Przedstaw pokrótce w punktach przebieg rewolucji francuskiej.
Odpowiedź
TheMC
2017-06-23 09:05:35

- stan trzeci, pozbawiony praw, płacił wysokie podatki, utrzymywał pozostałe stany (szlachtę i duchowieństwo) - próby wymuszenia na królu Ludwiku XIV reform mających poprawić sytuację stanu trzeciego - wskutek odmowy króla wybuchła we Francji rewolucja - 14 lipca 1789 – zdobycie Bastylii - w sierpniu 1789 przyjęto Deklarację praw człowieka i obywatela - zawiązanie się koalicji przeciwko rewolucyjnej Francji - Ludwik XIV dążył potajemnie do przywrócenia absolutyzmu - obalenie rządów Ludwika XIV, oskarżenie go o zdradę kraju i w 1793 roku ścięcie na gilotynie - rewolucjoniści pokonali wojska koalicji monarchów.

Dodaj swoją odpowiedź