Geografia
jula096
2017-06-23 01:52:17
Odległość w lini prostej między Gdańskiem a Bydgoszczą na mapie w skali 1 : 1 000 000 wynosi 14,5cm. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Odległość w terenie między Gdańskiem a Bydgoszczą wynosi A. 14,5 km. C. 290 km. B. 145 km. D. 580 km. Najlepiej z wytłumaczeniem.
Odpowiedź
kwiatuszek90
2017-06-23 05:53:22

Skala mapy: 1:1000000 Skalę liczbową zamieniamy na skalę mianowaną: 1:1000000 1cm - 1 000 000cm 1cm - 10 000m 1cm - 10km W tym momencie możemy rozpisać sobie to w ten sposób:                           M                        Rz                          1cm         -         10km                        14,5cm     -           x Mnożymy na krzyż: x · 1cm = 14,5cm · 10km x = 145km Odpowiedź: Rzeczywista odległość między Gdańskiem a Bydgoszczą wynosi 145km ( odpowiedź B ).

arusek24
2017-06-23 05:54:37

Skala 1:1 000 000 oznacza, że: 1 cm na mapie to 1 000 000 cm w terenie, czyli: 1 cm na mapie odpowiada 10 km 14,5 × 10km = 145 km Odp. B.

Dodaj swoją odpowiedź