Matematyka
Beti23
2017-06-23 01:24:57
Pomocy ciągi algebraiczne.. Oblicz sumę dwudziestu pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego o wzorze an=3n+1
Odpowiedź
zupa12345
2017-06-23 03:17:39

[latex]a_n=3n+1[/latex] [latex]a_1=3cdot1+1=4[/latex] [latex]a_{20}=3cdot20+1=61[/latex] [latex]S_{20}=cfrac{20(a_1+a_{20})}{2}=10(4+61)=650[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź