Polski
person1
2017-06-22 21:53:07
Jak romantycy rozumieli pojecie natury
Odpowiedź
BasiaSkowron
2017-06-23 01:16:14

Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o naturze, nową jej koncepcję. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm. Rozumieli ją natomiast jako byt pierwotny, jako twór tajemniczy, uduchowiony, wiecznie żywy. Odkryli tzw. „duszę natury”. Podstawową właściwość natury romantycy widzieli w jej nieustannym odradzaniu się. To odwieczne prawo świadczyło o cudownym, duchowym charakterze natury, a równocześnie uzasadniało romantyczną wiarę w możliwości odradzania się jednostek i narodu.

Dodaj swoją odpowiedź