Matematyka
maciek23
2017-06-22 21:25:47
Wyznacz wzór funkcji liniowej, której miejscem zerowym jest liczba 3 i która przyjmuje wartości większe od 2 tylko dla x<0.
Odpowiedź
Korn
2017-06-23 00:09:14

miejsce zerowe tej funkcji czyli punkt przecięcia funkcji z osią OX (3,0),funkcja przyjmuje wartośi >2 czyli ta funkcja przecina oś OY w punkcie (0,2) {0=3a+b {2=3*0+b {0=3a+b {2=b 0=3a+2 -2=3a a=-2/3 wzór funkcji y=[latex] frac{-2}{3} x+2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź