Fizyka
TheMilka
2017-06-21 17:45:58
Co to jest fizyka? Pomozcie proszee
Odpowiedź
weroniczka111
2017-06-21 19:59:45

Fizyka- nauka przyrodnicza badająca ogólne właściwosci materii i zachodzące w niej zjawiska.

klaudus996
2017-06-21 20:01:00

Fizyka jest nauką o formach materii właściwych wszystkim prostym i złożonym układom materialnym, o oddziaływaniu tych form oraz ich ruchu. Współczesna fizyka bada cząstki elementarne, jądra atomowe, atomy i cząsteczki (wraz z makrocząsteczkami), zbiory makroskopowe cząstek materialnych - ciała stałe (kryształy, ciecze i gazy, pola wiążące cząstki - pole elektromagnetyczne, grawitacyjne, mezonowe i in. Fizyka bada różne postacie ruchu cząstek i ośrodków (ruch postępowy i obrotowy, drgania, fale), a także ruchy nieuporządkowane (cieplne).

Dodaj swoją odpowiedź