Chemia
Sareth007
2017-06-22 20:51:37
Amoniak masa probówki - 1.7 g L. moli - 0.1 mola Objętość - 2,24dm3 LICZBA ATOMÓW : 2,41 * [latex] 10^{23}[/latex] Dlaczego liczba atomów wynosi jak powyżej, proszę o uzasadnienie odpowiedzi obliczeniami.
Odpowiedź
bacha07011991
2017-06-23 03:12:38

Obliczenia można wykonać na dowolnym "przykładzie", ponieważ 1,7g NH₃ = 0,1mola = 2,24dm³ Obliczenia z wykorzystaniem masy: mNH₃=17u 17g NH₃ ------ 4*6,02*10²³ wszystkich atomów 1,7g NH₃ ------ x  wszystkich atomów x ≈ 2,41*10²³  wszystkich atomów

Dodaj swoją odpowiedź