Chemia
aga6202
2017-06-22 20:31:07
** Poparwka ** 1.Określić produkty zobojętniania ( oraz napisać rownania czasteczkowe zachodzących reakcji** Kwasu solnego i zasady sodowej kwasu solnego i zasady potasowej Kwasu azotowego 5 i zasady sodowej kwasu siarkowego 6 i wodorotlenku magnezu kwasu siarkowego 6 i wodorotlenku wapnia
Odpowiedź
anyrbd
2017-06-22 21:21:24

1. HCl + NaOH -> NaCl + H2O Produkty: chlorek sodu oraz woda 2. HCl + KOH -> KCl + H2O Produkty: chlorek potasu oraz woda 3. HNO3 + NaOH -> NaNO3 + H2O Produkty: azotan(V) sodu oraz woda 4. H2SO4 + Mg(OH)2 -> MgSO4 + 2 H2O Produkty: siarczan(VI) magnezu oraz woda 5. H2SO4 + Ca(OH)2 -> CaSO4 + 2 H2O Produkty: siarczan(VI) wapnia oraz woda

Dodaj swoją odpowiedź