Chemia
julka1420
2017-06-22 20:24:17
[SIÓDMA KLASA] Podkreśl prawidłowe uzupełnienia: Destylacja jest to metoda rozdzielania mieszaniny jednorodnej/niejednorodnej różniących się temperaturami wrzenia/wielkościami cząsteczek substancji. Składniki mieszaniny podczas tego procesu kolejno odparowują/ dzielą się na frakcje. Przykładem mieszaniny którą można oddzielić za pomocą destylacji to: woda i alkohol/ piasek i korek.
Odpowiedź
lumpy222
2017-06-22 22:36:06

Destylacja jest to metoda rozdzielania mieszaniny jednorodnej różniących się temperaturami wrzenia substancji. Składniki mieszaniny podczas tego procesu kolejno odparowują. Przykładem mieszaniny którą można oddzielić za pomocą destylacji to: woda i alkohol.

Dodaj swoją odpowiedź