Chemia
rafal22152
2017-06-22 20:17:27
[SIÓDMA KLASA] Jak dokończyć zdania, żeby były prawdzie?. a) Pierwiastki chemiczne to substancje A/B, a związki chemiczne to substancje A/B. b) Tylko C/D chemiczne można rozłożyć na substancje prostsze. c) W związkach chemicznych pierwiastki są połączone ze sobą E/F. d) Umowny zapis pierwiastka chemicznego to G/H chemiczny. Dla związków chemicznych można podać G/H chemiczny. e) Mieszanina I/J. A. złożone, B. proste, C. związki, D. pierwiastki, E. nietrwałe, F. trwałe, G. Symbol, H. wzór, I ma wzór chemiczny, J. nie ma wzoru chemicznego.
Odpowiedź
kingula1006
2017-06-22 21:49:49

a) Pierwiastki chemiczne to substancje B-PROSTE, a związki chemiczne to substancje A-ZŁOŻONE. b) Tylko C-ZWIĄZKI chemiczne można rozłożyć na substancje prostsze. c) W związkach chemicznych pierwiastki są połączone ze sobą F-TRWALE.d) Umowny zapis pierwiastka chemicznego to G-SYMBOL chemiczny. Dla związków chemicznych można podać H-WZÓR chemiczny. e) Mieszanina J-NIE MA WZORU CHEMICZNEGO.

Dodaj swoją odpowiedź