Chemia
Michaśka7
2017-06-22 19:36:27
[SIÓDMA KLASA] Przyporządkuj mieszaniny wymienione w punkcie A sposobem rozdzielania w punkcie B. A: opiłki żelaza z piaskiem; woda z wiórkami drewna; woda z olejem; woda z octem; woda ze sproszkowaną kredą. B destylacja; rozdzielanie przy użyciu rozdzielacza; rozdzielanie przy pomocy magnesu; rozdzielanie przy użyciu sita, sączenie.
Odpowiedź
kolor28
2017-06-22 21:37:40

opiłki żelaza z piaskiem - rozdzielanie przy pomocy magnesu; woda z wiórkami drewna - rozdzielanie przy użyciu sita (może być sączenie tu również); woda z olejem - rozdzielanie przy użyciu rozdzielacza; woda z octem - destylacja; woda ze sproszkowaną kredą - sączenie

Dodaj swoją odpowiedź