Chemia
Iza124
2017-06-22 19:09:07
[SIÓDMA KLASA] Na stoliku leży kostka sześcienna o boku 3 cm i masie 120g. Oblicz jej gęstość.
Odpowiedź
Segiet
2017-06-22 23:26:26

m=120g, a=3cm, d=m/v; Objętość obliczamy wykorzystując informacje, że jest to sześcian o boku 3cm. v=a^3; v=3^(3)=27cm3; d=120/27=4,44g/cm3.

Dodaj swoją odpowiedź