Matematyka
sims123
2017-06-21 17:32:18
POMOCYYY Potęgi o wykładniku całkowitym
Odpowiedź
Steve77
2017-06-21 20:26:01

a] 1,1⁶P:1,1⁸  * 1,1² = 1,1⁶⁻⁸⁺²= 1,1 ⁰=1 b] 4,2 ⁻¹¹   *   1,2¹¹   *   3,5¹¹=  (21/5)⁻¹¹   *    1,2¹¹    *3,5¹¹= (5/21)¹¹    *  (6/5)¹¹   *    (7/2)¹¹=(6/6)¹¹=1¹¹=1 c] licznik=3²   *  3⁻³= 3  ⁻¹ mianownik=3*   3⁻⁴= 3 ⁻³ ułamek=3⁻¹  :  3⁻³=3  ²=9 całosc=9²=81 d] (3/4)¹²   *  ( 4/3)¹³= (3/4)¹²   *   (3/4)⁻  ¹³ = (3/4)⁻¹=  4/3=1   1/3 e] (-3 ,25)³   *  2³   :   13³=(-3,25 *2  : 13)³=(-6,5 : 13)³=(-1/2)³= - 1/8

Dodaj swoją odpowiedź