Chemia
EdekzFabrykiKredek
2017-06-22 18:34:57
[SIÓDMA KLASA] Pudełko o wymiarach 5 cm, 10cm i 20cm jest wypełnione 20 kostkami. Masa jednej kostki to 10g. Oblicz gęstość substancji z której zostały wykonane.
Odpowiedź
glowing
2017-06-23 00:43:44

m=10g; Na początku liczymy objętość pudełka: v(p)=5*10*20=1000cm3. Wiemy, że całe pudełko jest wypełnione 20 kostkami, więc dzielimy objętość pudełka na 20 co nam daje 50 cm3(czyli objętość 1 kostki. Teraz możemy policzyć gęstość mając mase i objętość kostki. d=m/v, d=10/50=0,2 g/cm3. Odp.: Gęstość substancji z której zostały wykonane kostki wynosi 0,2g/dm3

Dodaj swoją odpowiedź