Język niemiecki
beata69111
2017-06-21 17:25:28
Podaj przynajmniej pięć słów międzynarodowych występujących w języku niemieckim. Np. Radio, Sauna, Auto
Odpowiedź
poozytywka
2017-06-21 19:44:45

Hotel, Telefon, Test, Konflikt, Hobby, Plan, Lokal, Charakter, Gala

angela9292
2017-06-21 19:46:00

Pizza, Telefon, T-Shirt, Computer, Musik

Dodaj swoją odpowiedź