Chemia
f0kusik
2017-06-22 17:33:27
[SIÓDMA KLASA] Dopasuj piktogramy (I-VII) do odpowiednich rodzajów substancji (a-f). Wpisz cyfry rzymskie przy opisie substancji. (piktogramy w załączniku). Rodzaje substancji: a) substancja drażniąca, b) substancja żrąca, c) substancja łatwo palna, d) substancja niebezpieczna dla środowiska, e) substancja wybuchowa, f) substancja toksyczna.
Odpowiedź
mysia0611
2017-06-23 00:26:01

I substancja niebezpieczna dla środowiska; II substancja wybuchowa; III substancja łatwo palna ; IV substancja żrąca ; V substancja toksyczna; VI -substancja drażniąca; VII – substancja utleniająca

Dodaj swoją odpowiedź