Polski
pronob
2017-06-22 16:59:17
Proszę o pomoc w dokonaniu analizy słowotwórczej wyrazów: łódeczka, barmanka, zalesie, bracisko, jednorożec, zieleń, przepisać, tłoczenie, wycinarka, bladawy Dzięki!!!!
Odpowiedź
paulina22
2017-06-22 21:01:16

łódeczka/ łódź/ mała łódź,/-eczka przyrostek/d:dź barmanka/ bar +man/pani pracująca za barm/-anka przyrostek zalesie/las/ za lasem/ za-, -e przedrostek i przyrostek/ e:a, si:s bracisko/ brat/ potocznie o bracie/ -sko przyrostek /ci:t jednorożec/ jeden, róg/ z jednym rogiem/-o-, -ec wrostek, przyrostek/e:0. ż:g zieleń/ ziele/kolor zielony/-n przyrostek przepisać/ pisać/coś pisanego skończonego/prze- przedrostek tłoczenie/ tłok/czynność związana z tłoczeniem/ -enie przyrostek/ cz:k wycinarka/ ciąć/przyrząd do cięcia/wy-, -narka przedrostek i przyrostek/ bladawy/ blady/odcień bladego/-wy przyrostek

Dodaj swoją odpowiedź