Biologia
modern
2017-06-22 16:52:27
Wypisz z pośród a-f postać materiału genetycznego w którym jest zapisany genom komórek a) prokariotycznych b) eukariotycznych A - jednoniciowy RNA B - dwuniciowy RNA C- jednoniciowy DNA D - dwuniciowy DNA E - jednoniciowy plazmid DNA F - dwuniciowy plazmid DNA
Odpowiedź
Majkel44
2017-06-22 23:35:09

Materiał genetyczny w postaci RNA jedno- i dwuniciowego oraz DNA jednoniciowe występują tylko u niektórych wirusów. Jednakże wirusy nie wykazują budowy komórkowej, gdyż nie są organizmami. Komórki prokariotyczne i eukariotyczne posiadają materiał genetyczny w postaci dwuniciowego DNA: a) D , F (bakterie posiadają dodatkowo plazmidy, w których przechowują np. informacje o odporności na leki) b) D

Dodaj swoją odpowiedź