Polski
ZadFizyka
2017-06-22 16:38:47
Proszę podzielić podany wyraz na litery i na głoski, podać liczbę głosek i liter. Z czego wynika różnica? poniedziałek
Odpowiedź
zmierzch1
2017-06-22 23:09:57

litery: p-o-n-i-e-d-z-i-a-ł-e-k głoski:p-o-n-i-e-dz-i-a-ł-e-k  Różnica wynika z tego iż literę piszemy i widzimy a głoskę słyszymy :>

Dodaj swoją odpowiedź