Fizyka
paula1115
2017-06-22 15:50:57
Określenie cech siły wypadkowej dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i sił równoważącej inną siłę
Odpowiedź
Grześ
2017-06-22 22:19:05

Wypadkowa  dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej o tych samych zwrotach ma następujące cechy: - kierunek działania taki sam, jak kierunek działania sił składowych, - zwrot zgodny ze zwrotem sił składowych, - wartość równą sumie wartości sił składowych. Wypadkowa dwóch sił F₁ i F₂ działających wzdłuż tej samej prostej o przeciwnych zwrotach ma następujące cechy: - punkt przyłożenia ten sam, co sił składowych F₁ i F₂, - kierunek działania taki sam, co sił składowych, - zwrot zgodny ze zwrotem siły składowej o większej wartości, - wartość równą różnicy wartości sił składowych. Siły równoważące się, to siły które: - działają wzdłuż tej samej prostej (mają ten sam kierunek), - mają te same wartości, - przyłożone są do tego samego ciała (mają ten sam punkt przyłożenia), - mają przeciwne zwroty. Wypadkowa tych dwóch sił ma wartość: Fw = 0 N.

Dodaj swoją odpowiedź