Matematyka
Igrzyk
2017-06-21 17:11:48
1. oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości równej 27 cm3 2. oblicz długość krawędzi sześcianu o polu powierzchni całkowitej równym 25 cm2 3. do akwarium o polu podstawy 650 cm2 wlano 13 litrów wody oblicz na jaką wysokość sięga woda 4. oblicz pole wycinka kołowego o promieniu 2pierwisatki3 wyznaczonego przez kąt środkowy o mierze 150 stopni 5. wyznacz promień okręgu w którym kat środkowy o mierze 135 stopni jest oparty na łuku długości ()pi PILSS proszę ;)
Odpowiedź
Emi4616
2017-06-21 20:05:19

1. V=a³ 27=a³ a=3 cm 2 Pp=6a² 25=6a² a²=25/6 a=√[25/6] = 5/√3 = 5√3/ 3 3 13 litrów = 13000cm³ V=Pp * H 13000 = 650H H=20cm 4 P=α/360 * πr² = 150/360 * (2√3)² π= 4500π [j²] 5 L=α/180 * πr π = 135/180 * rπ r=180/135=36/27=4/3

Dodaj swoją odpowiedź