Religia
Manius2010
2021-09-15 07:16:57
Kim jest dla mnie Maryja ? proszę o długą odpowiedź  na A4.
Odpowiedź
DI94xD
2021-09-15 09:49:59

Maryja jest dla mnie także pośredniczką między mną, a Panem Bogiem. Proszę ją o wstawiennictwo na przykład podczas odmawiania „Pozdrowienia Anielskiego” słowami: „Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”, albo „Litanii Loretańskiej”: „Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.”. Maryja stanowi dla mnie wielki wzór do naśladowania. Z ogromną pokorą przyjęła wiadomość o tym, że będzie kobietą, która urodzi Zbawiciela świata: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.”. Jest Ona dla mnie autorytetem, od którego mogę się bardzo wiele nauczyć. Była skromna i oddana Bogu. Z jakiegoś powodu przecież to Ona została wybrana przez Boga na matkę Jezusa Chrystusaąąąąęvvjidnhib. Podziwiam Jej niezłomną wiarę i poświęcenie. Sprostała zadaniu, jakie zlecił jej Bóg za pośrednictwem anioła Gabriela. Maryja poczęła z Ducha Świętego, urodziła Jezusa, a potem wychowywała go jak najlepiej potrafiła. A przecież Jej życie było pełne strachu, bólu i goryczy. Była wzorową matką i żoną. Myślę, że kobiety współczesnego świata powinny brać z Niej przykład, bo Maryja zrobiła to, czego oczekiwał od Niej Bóg Ojciec. Opiekowała się Jezusem i nigdy nie zwątpiła w swoja wiarę. To naprawdę imponujące. Maryja idzie ze mną przez całe życie. Czuję, jakby trzymała mnie za rękę i wiem, że jej nie puści, że zawsze będę mogła się do niej zwrócić. Jest dla mnie podporą, mądrością i wzorem.

Dodaj swoją odpowiedź