Chemia
nrdragon
2021-09-15 05:27:37
Rozwiąż zadanie i uzupełnij odpowiedź. Ile gramów miedzi wydzieli się podczas reakcji rozkładu 14,4 g tlenku miedzi(I), skoro wiadomo, że w tej reakcji oprócz miedzi powstanie 1,6 g tlenu? Odpowiedź: Wydzieli się........... g miedzi.   Zad2 Na podstawie położenia w układzie okresowym pierwiastków fluoru i sodu ustal, ile elektronów walencyjnych mają ich atomy, a następnie określ, jakimi wiązaniami są połączone dwa atomy fluoru oraz atomy sodu i fluoru. Uzupełnij poniższy tekst. Liczba elektronów walencyjnych: fluor  sód  Rodzaj wiązania: dwa atomy fluoru wiązanie  atomy sodu i fluoru wiązanie .................
Odpowiedź
lola534
2021-09-15 08:46:59

Ad.1 2Cu2O -T-> 4Cu + O2 14,4g                x      1,6g   14,4g = x + 1,6g x = 14,4g - 1,6g x = 12,8g   Wydzieli się 12,8g miedzi   Ad.2   Liczba elektronów walencyjnych: fluor  7e walencyjnych sód  1 e walencyjny   Rodzaj wiązania: dwa atomy fluoru wiązanie  kowalencyjne atomy sodu i fluoru wiązanie jonowe

Dodaj swoją odpowiedź