Polski
Kobbi77
2017-06-22 15:16:47
[SIÓDMA KLASA] Przeczytaj w różnych źródłach, czemu służą legendy i baśnie. Na tej podstawie powiedz, jaką funkcję pełnią one w dramacie Juliusza Słowackiego.
Odpowiedź
zytn
2017-06-22 15:48:53

Elementy baśniowe w Balladynie pełnią bardzo ważną funkcję. Za pomocą konwencji baśni Juliusz Słowacki ukazał najważniejsze wydarzenia w dziele: dzięki magii, postaciom fantastycznym Balladyna stała się żoną Kirkora. Wątki baśniowe pobudzają wyobraźnie odbiorcy, zaciekawiają go. Elementy legendarne, jak historia króla Popiela, pokazują, że świat w Balladynie jest osadzony w pewnym punkcie w historii, nie jest on oderwany od rzeczywistości. Co więcej – niesie ze sobą ziarno prawdy. Przeplatanie ze sobą wątków baśniowych i legendarnych dało bardzo interesujący wynik – w dziele znajdziemy bowiem i elementy zmyślone, intrygujące jak te z baśni oraz legendarne, mające w sobie odrobinę prawdy, co sprawia, że „Balladyna” jest naprawdę bardzo ważnym dziełem w naszej literaturze.

Dodaj swoją odpowiedź