Matematyka
Bartou2
2021-07-22 22:13:47
Treść : Na podstawie danych uzupełnij luki w zdaniach. Dane liczbowe wpisz w postaci liczb całkowitych. " Imigracje do Polski na pobyt stały według kierunków w 2007 r. " Dane : Wielka Brytania : 3,9 - ogółem , 0,7 - 0 - 19 lat . Niemcy : 3,9 - ogółem , 0,4 - 0 - 19 lat . Stany Zjednoczone : 1,7 - ogółem , 0,2 - 0 - 19 lat . Ukraina : 0,8 - ogółem , 0,1 - 0 - 19 lat . Irlandia : 0,6 - ogółem , 0,2 - 0 - 19 lat . Kanada : 0,5 - ogółem , 0,0 - 0 - 19 lat . Włochy : 0,4 - ogółem , 0,1 - 0 - 19 lat . Pozostałe : 3,2 - ogółem , 0,5 - 0 - 19 lat . Zdania : 1.W 2007 r. najwięcej osób , bo aż po ____ , przybyło do Polski na pobyt stały z _____ i ______ . 2.Z Niemiec wyjechało do Polski ____ dzieci i młodzieży do 19 lat. 3.Z Wielkiej Brytanii wyjechało do Polski o _____ osób więcej niż ze Stanów Zjednoczonych. 4.W 2007 r. przyjechało do Polski na pobyt stały łącznie ____ osób, w tym ____ dzieci i młodzieży do 19 lat.
Odpowiedź
lukasz6104
2021-07-23 02:40:24

1.3,9 z WB i Niemiec 2.0,4 3. 2,2 4.15 2,2

Dodaj swoją odpowiedź