Matematyka
kamyk504504
2021-07-22 19:22:57
oblicz :)  a) 5 1/5 + 2,8 kreska uamkowa i pod spodem 1,5 : 3/8 +7 
Odpowiedź
banshee17
2021-07-22 23:09:39

[latex] frac{5,2+2,8}{ frac{3}{2} * frac{8}{3} +7} [/latex] =  [latex] frac{8}{11} [/latex]

justyna34
2021-07-22 23:10:54

[latex] frac{5 frac{1}{5}+2,8 }{1,5: frac{3}{8}+7 }= frac{5 frac{1}{5}+2 frac{4}{5} }{ frac{3}{2}* frac{8}{3}+7 }= frac{8}{4+7}= frac{8}{11} \ Licze na naj :) \ [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź