Matematyka
lysolq
2021-07-22 17:40:27
do ma być rozpisane  wyraź w cm 8dm,135dm ,7m ,360m  ,3m 50cm  wyraź w m 900cm ,3000cm ,20dm ,3km , 2km 50cm  wyraź w gramach 6kg, 47kg ,15dag ,158dag ,3kg 150g wyraź w kg 500dag ,10 000dag, 2000g ,20t, 3t 350kg
Odpowiedź
IzuśXD
2021-07-22 20:34:41

[latex]8dm=8cdot10cm=80cm\135dm=135cdot10cm=1350cm\7m=7cdot100cm=700cm\360m=360cdot100cm=36000cm\3m 50cm=3cdot100cm+50cm=300cm+50cm=350cm[/latex] [latex]900cm=(900:100)m=9m\3000cm=(3000:100)m=30m\30dm=(30:10)m=3m\3km=3cdot1000m=3000m\2km 50cm=2cdot1000m+(50:100)m=2000m+0,5m=2000,5m[/latex] [latex]6kg=6cdot1000g=6000g\47kg=47cdot1000g=47000g\15dag=15cdot10g=150g\158dag=158cdot10g=1580g\3kg 150g=3cdot1000g+150g=3000g+150g=3150g[/latex] [latex]500dag=(500:100)kg=5kg\10000dag=(10000:100)kg=100kg\2000g=(2000:1000)kg=2kg\20t=20cdot1000kg=20000kg\3t 350kg=3cdot1000kg+350kg=3000kg+350kg=3350kg[/latex] ©DRK

Dodaj swoją odpowiedź