Matematyka
anitka924
2021-07-22 07:39:07
zad 4. Oblicz.  a) (-4) do potęgi 4..  - 4 do potęgi 4 -(0,4) do potęgi 2  (-0,4) do potęgi 2 (-2) do potęgi 3 -2 do potęgi 3 b) ( - 5/8 ) do potęgi 2 ,  c) 15 do potęgi 2 , ( 1,5) do potęgi 2, - 15 do potęgi 2 ,(-15) do potęgi 2 ,-(1,5) do potęgi 2, (-1,5) do potęgi 2  Proszę o pomoc <33
Odpowiedź
czekoladowa
2021-07-22 11:47:00

Zad. 4 a) [latex](-4)^4 = (-4) cdot (-4) cdot (-4) cdot (-4) = 256\ - 4^4 = - 4 cdot 4 cdot 4 cdot 4 = - 256 \ -(0,4)^2 = -0,4 cdot 0,4 = - 0,16\ (-0,4)^2 = (-0,4) cdot (-0,4)=0,16 \ (-2)^3 = (-2) cdot (-2) cdot (-2) = - 8\ -2^3 = - 2 cdot 2 cdot 2 = - 8[/latex] b) [latex](-frac{5}{8})^2= (-frac{5}{8}) cdot (-frac{5}{8}) = frac{25}{64}[/latex] c) [latex]15^2 = 15 cdot 15 = 225 \ (1,5)^2 = 1,5 cdot 1,5 = 2,25\ - 15^2=- 15 cdot 15 =-225 \ (-15)^2 = (-15) cdot (-15) = 225 \ -(1,5)^2 - 1,5 cdot 1,5 = - 2,25\ (-1,5)^2= (-1,5) cdot (-1,5) = 2,25[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź