Polski
Agunia1144
2021-07-22 07:11:47
zapisz podane czasowniki w formie bezokolicznika: zaczęła się,rozpoczęli,wyjął,napomknęła,zamknął,wziąłem,zniknąłem, się przejąłem  
Odpowiedź
mysia15
2021-07-22 14:04:07

zacząć,rozpocząć,wyjać,napomknąć,zamknąć,wziąć,zniknąć,przyjąć

Luiiza
2021-07-22 14:05:22

 zacząć się , rozpocząć , wyjąć , napomknąć , zamknąć , wziąść , zniknąć , się przejąć 

Dodaj swoją odpowiedź