Historia
k200
2021-07-22 05:42:57
Wolna Elekcja czy kandydaci byli obecni podczas elekcji?
Odpowiedź
Sammyyy6789
2021-07-22 06:19:58

Obecni byli posłowie .

Dodaj swoją odpowiedź