Matematyka
fryzolands
2017-06-22 13:34:17
Definicja proporcjonalności proszę o szybką odpowiedź bo muszę się pouczyć bo jutro mam egzamin poprawkowy
Odpowiedź
Aneta089
2017-06-22 18:00:10

Proporcjonalność prosta nazywamy zależność między dwiema wielkościami zmiennymi y, x określoną wzorem y=ax, gdzie a jest liczbą różną od zera, zwanym współczynnikiem proporcjonalności.

Dodaj swoją odpowiedź