Matematyka
piątkowaa
2017-06-22 13:27:27
zad.5 20% z 10% liczby 840 to: A.1,68 B.25,2 C.16,8 D.86 zad.4 Jaka cyfrą należy zastąpić , aby liczba 646 , była podzielona przez 15. Odpowiedz uzasadnij zad.3 Do pojemników rozdzielono po równo 80 kul białych i 112 kul czerwonych.Do ilu, co najwyżej pojemników włożono te kule i ile ich będzie w każdym i każdego koloru zad.6 Iloczynem liczb 135 i 27 jest liczba: A.MMDDCXLV B.MMDCXLV C.MMDVL D.MMMDXLV zad.7 Po uproszczeniu wyrazenia √45 - √20 +√3² × 17² -3² × 8² ma postac: A.50 B.√5 + 45 C.32 D.√5 + 27 zad.8 Dany jest prostokat o polu: P=9,6 × 10⁻²m² i boku b= 6 × 10⁻³m.Oblicz, drugi bok tego prostokata. Wynik przedstaw w postaci notacij wykładniczej zad.9 Ania kupiła : torbę za 18,45zl,2 pary rajstop po 9,55zl, sukienkę za 170,99zl i 2 pary spodni po 90,5zl za parę. Swoje wydatki oszacowała na nie więcej niż 390zl.Czy miała rację zad.10 Leniwiec porusza sie z predkoscia 2×10⁻³ km/h. Ile razy szybciej porusza sie od leniwca gepard, jezeli jego predkosc jest rowna 1,2 × 10² km/h zad.11 Cena netto szczoteczki do zebow jest rowna 7zl, a cena brutto 8,61zl. Jakiej wysokosci podatek VAT doliczono do ceny netto szczoteczki zad.12 Cene komputera rowna 2500zl obnizono najpierw o 10%,a nastepnie o kolejne 10%. Ile jest rowna obecna cena tego komputera A. 2025zl B. 2000zl C. 1725zl D. 1500zl zad.13 Miedzy jakimi liczbami calkowitymi na osi liczbowej znajduej sie liczba? ₋∛81
Odpowiedź
vico35
2017-06-22 14:03:18

Zadanie wykonam w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź